Cũng trong thời gian trên, tai nạn giao thông trên cả nước tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015. Lãnh đạo Bộ GTVT cũng thừa nhận, tai nạn giao thông đường thủy có diễn biến phức tạp. 

Để khắc phục những bất cập, nâng cao hiệu quả an toàn trong mùa du lịch và mùa mưa bão sắp tới, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đặng Nhật