Cầu Phú Triêm với chiều dài 72m, rộng 4m, được hoàn thành sau gần 1 năm thi công, với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng.

Cầu Phú Triêm hoàn thành đưa vào sử dụng xóa thế cô lập của hàng trăm hộ dân giữa sông Thu Bồn.

Việc đưa cầu Phú Triêm vào sử dụng đã tạo thành trục giao thông quan trọng cả về giao thương, giao lưu hàng hóa giữa các vùng Nam - Bắc xã Điện Phương, nằm tiếp giáp TP Hội An, mở ra triển vọng về du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo cho người dân. 

Đặc biệt, cầu Phú Triêm hoàn thành đã giúp hơn 600 hộ dân ở vùng đất giữa sông Thu Bồn xóa được cảnh đò giang cách trở; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu nạn, cứu hộ người dân mỗi khi xảy ra lũ lụt.

N.Thi