Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, cần triển khai xây dựng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm ATGT thực hiện đồng loạt trên các tuyến đường cao tốc đã đưa vào vận hành; trên QL1A, đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên (QL14). 

Bộ trưởng giao Thứ trưởng phụ trách chủ trì, cùng các cơ quan liên quan trong Quý II-2015 triển khai đồng loạt trên các tuyến đường này. 

Để triển khai nhanh, Bộ trưởng yêu cầu không tổ chức đấu thầu mà lựa chọn, xin chỉ định các nhà đầu tư lớn, đủ năng lực (Viettel, VNPT, Hanel, FPT…), phải thống nhất về tiêu chuẩn (Bộ Công an đã ban hành); đồng thời thống nhất với Bộ Công an khi hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để cung cấp toàn bộ số liệu cho Công an sử dụng làm căn cứ xử phạt. 

Việc lắp đặt các trạm giám sát phải có cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, ban hành (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) về tính hợp chuẩn theo quy định.

Đặng Nhật