Theo đó, từ 1/6, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe dưới mọi hình thức.

Cùng đó, khi sử dụng xe ôtô có trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên để thực hiện hợp đồng vận chuyển thì trước khi thực hiện hợp đồng vận tải khách, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo với Sở  GTVT nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải các thông tin về hợp đồng theo quy định. Thông tư mới cũng quy định cụ thể doanh nghiệp vận tải phải lưu có hệ thống các thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát hành trình của xe trong thời hạn tối thiểu 1 năm. Đặc biệt, không được sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi để can thiệp vào quá trình hoạt động của thiết bị giám sát hành trình…

T. Huyền