Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở GTVT đạt được trong năm 2018, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, những kết quả công tác của ngành Giao thông đã đóng góp không nhỏ vào kết quả chung, toàn diện của thành phố. 

Song, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của ngành GTVT Hà Nội như tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp (hiện nay còn 33 điểm ùn tắc); tốc độ phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu. Tai nạn giao thông tuy có giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn ở mức cao.

Tình trạng trông giữ xe trái quy định, “xe dù, bến cóc", sử dụng xe khách hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, vi phạm trong đón khách, bốc dỡ hàng hóa, xe quá khổ, quá tải... gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông còn tồn tại. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, chưa kiên quyết. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, trước hết, Sở GTVT cần coi trọng công tác tuyên truyền, phát huy ý thức tham gia giao thông của người dân trong xây dựng nếp văn hóa giao thông và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Cùng đó, cần chú trọng việc đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ. 

Riêng trong công tác chuyên môn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý Sở GTVT cần bám sát quy hoạch để triển khai, đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh. Trong đó, cần ưu tiên triển khai sớm các dự án cấp bách với mục tiêu tháo gỡ nút thắt về giao thông cho thành phố cũng như đầu tư cho các hình thức giao thông công cộng hiện đại.

Đặng Nhật