Đợt này, Phòng CSGT cũng sẽ phối hợp dán đề can tuyên truyền TTATGT trên 150 xe buýt chạy các tuyến cố định trong nội đô và tuyến kế cận. Nội dung tuyên truyền được thể hiện qua các thông điệp như: "Nhường đường cho người đi bộ", "Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc", "Hãy đội mũ bảo hiểm vì sự an toàn của bạn"… 

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, hình thức tuyên truyền này nhằm giúp người dân dễ dàng nhận biết, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT, tự bảo vệ chính mình, góp phần tạo hình ảnh Thủ đô văn minh, thân thiện, an toàn trong mắt du khách quốc tế.

Phạm Huyền