Cụ thể:  Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy 10 đôi tàu khách, trong đó có 5 đôi tàu khách Bắc – Nam (Hà Nội – Sài Gòn và ngược lại gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN1/2, ); 1 đôi tàu Sài Gòn - Vinh - Sài Gòn (SE21/22), 1 đôi tàu Sài Gòn - Quảng Ngãi - Sài Gòn (SE25/26), 2 đôi tàu Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn (SNT1/2, SNT5/6) và 1 đôi tàu Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn (SPT1/2).  Tổ chức chạy 5 đôi tàu hàng Giáp Bát – Sóng thần.  

Các đoàn tàu không chuyển tải xuất phát từ ga Hà Nội gồm tàu TN1, SE3, SE1 (từ ngày 24/6), SE5, SE7 (từ ngày 25/6). Tàu SNT1 và tàu SE25 xuất phát lần lượt từ Nha Trang, Quảng Ngãi từ 25/6 và các đoàn tàu khách xuất phát từ ga Sài Gòn từ ngày 26/6.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Hè 2016, ở khu vực phía Nam, Tổng công ty ĐSVN cũng tổ chức chạy thêm các đôi tàu:  Tuyến ĐS Sài Gòn – Nha Trang: SNT3/SNT4, HNT7/HNT8. Tuyến ĐS Sài Gòn – Phan Thiết: SPT3/SPT4, SPT5/6. 

Đồng thời, cho phép tàu TN2 đỗ thêm ga Gia Ray, tàu TN1/TN2 đỗ thêm ga Cầu Giát, tàu SE21/22 đỗ thêm ga Dĩ An, tàu SE8 đỗ thêm ga Bồng Sơn, tàu SE7/8 đỗ thêm ga Minh Khôi, tàu N11/N12 đỗ thêm ga Vân Canh để đón, trả khách.  

Đối với hành khách đã mua trước vé đi trong các ngày từ 26 đến hết ngày 30/6,  Tổng công ty ĐSVN sẽ thông tin rộng rãi tại các nhà ga và đại lý bán vé về hành trình chạy tàu theo kế hoạch trên. Đề nghị hành khách liên hệ với các nhà ga và đại lý để biết thêm thông tin chi tiết.

Phạm Huyền