Đối với vận tải ôtô, đoàn sẽ tập trung vào các nội dung: Công tác chỉ đạo và thanh tra, kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm về giá cước vận tải trong năm 2013, 2014; công tác rà soát kê khai và niêm yết giá cước của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn; tổng hợp tình hình kê khai, niêm yết giá cước của các doanh nghiệp vận tải khi giá nhiên liệu giảm (từ tháng 1/2013 đến nay) của Sở GTVT.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở thống kê rõ danh sách doanh nghiệp đã kê khai giảm, tỷ lệ giảm giá cước, danh sách những doanh nghiệp chưa giảm giá cước theo từng thời gian báo cáo; những khó khăn vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý giá cước và kiến nghị, đề xuất.

Đối với doanh nghiệp vận tải: Bộ yêu cầu phải báo cáo tình hình thực hiện giá cước vận tải trong năm 2013, 2014; kê khai và niêm yết giá cước của doanh nghiệp (kiểm tra kê khai các yếu tố cấu thành giá cước vận tải của doanh nghiệp); việc thực hiện giá cước khi giá nhiên liệu giảm; vé và công tác phát hành vé.

Đối với bến xe, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào công tác phối hợp giữa bến xe và doanh nghiệp vận tải trong quản lý vé; công tác bán vé, niêm yết giá cước tại bến. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại 8 địa phương: Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 

Đối với vận tải hàng không, đối tượng kiểm tra gồm: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific; Công ty cổ phần Hàng không VietJet; Công ty Bay dịch vụ hàng không và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Tương tự, tại doanh nghiệp hàng không, đoàn thanh tra cũng sẽ tập trung vào việc thực hiện giá cước vận tải trong năm 2013 và 2014; kê khai và niêm yết giá cước của doanh nghiệp (kiểm tra kê khai các yếu tố cấu thành giá cước vận tải của doanh nghiệp); việc thực hiện giá cước khi giá nhiên liệu giảm; vé và công tác phát hành vé…

Thời gian kiểm tra cả hai lĩnh vực trên  bắt đầu từ ngày 10/1.

Đặng Nhật