Theo đó, kế hoạch nghiên cứu khả thi của dự án này gồm 03 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ khởi động và khảo sát dự án (6 tháng). Giai đoạn 2, nghiên cứu khả thi (1 năm). Giai đoạn 3, kết thúc nghiên cứu (6 tháng).

Về công tác đào tạo, phía Hàn Quốc sẽ tổ chức 2 khóa đào tạo. Trong đó, 1 khóa đào tạo cán bộ quản lý vào tháng 6-2016 và 01 khóa đào tạo dành cho kỹ sư vào tháng 3-2017.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông thông Vận tải cũng giao Ban Quản lý dự án đường sắt là đầu mối phía Việt Nam, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong nước làm việc với phía Hàn Quốc.

Được biết, tuyến đường sắt Vũng Áng-Tân Ấp-Mụ Gia cùng với tuyến Mụ Gia-Vientiane là nhánh phía Đông của tuyến đường sắt Singapore-Côn Minh, là tuyến kết nối quan trọng trong ASEAN cũng như tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, và được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đồng ý hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu khả thi.

Tuyến đường sắt này sẽ có tổng chiều dài khoảng 550km, trên lãnh thổ Việt Nam đoạn từ Vũng Áng đến cửa khẩu Việt-Lào dài 119km.

Hải Châu