Từ sáng ngày 25/10, nhà thầu DEALIM đã bắt đầu tháo dỡ 2 hàng rào chắn sai quy định để mở rộng làn đường tại trụ P237 –P239 trên đường Hồ Tùng Mậu, với chiều dài là 50m/làn đường.
Tại trụ P344 (đầu đường Cầu Giấy) có hơn 10 công nhân đang thực hiện công việc tháo dỡ hàng rào chắn trong đêm.

Về đêm, nhà thầu DEALIM tiếp tục cử công nhân tháo dỡ các trụ hàng rào tại đường Xuân Thủy thuộc trụ P281 với chiều dài 25m/làn đường. Thu hẹp khoảng cách hàng rào vào phía trong 3m/làn đường tại trụ P284 với chiều dài 15m và tại trụ P344 thu hẹp hàng vào bên trong 3m/làn đường với chiều dài là 60m.

Công nhân dùng máy cắt sắt tháo sở cột sắt của hàng rào.
Đưa phần hàng rào chắn lùi vào bên trong để mở rộng làn đường.

Theo ghi nhận của PV vào lúc gần 1h sáng nay (26/10), tại trụ P344 (đầu đường Cầu Giấy) có hơn 10 công nhân đang thực hiện công việc tháo dỡ hàng rào chắn.

Tại trụ P344 (đầu đường Cầu Giấy), công nhân đã tháo dỡ hàng rào được 1 bên làn đường.
Một công nhân cho biết: “Nhà thầu ra lệnh phải hoàn thiện việc tháo dỡ hàng rào chắn ngay trong đêm. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu thực hiện công việc từ 21h đêm, dự tính sẽ cố gắng xong trước 6h sáng”.
Tại trụ  P284 (cuối đường Cầu Giấy) phần hàng rào được thu hẹp vào 3m đã được hoàn thiện với chiều dài 15m/ làn đường.
Công nhân tại trụ P281 (đường Xuân Thủy) đang thực hiện tháo dỡ hàng rào chắn với chiều dài 25m/làn đường.
Phần đường phía trong hàng rào đã được dọn dẹp tương đối sạch sẽ.

Tại trụ  P284 (cuối đường Cầu Giấy) phần hàng rào được thu hẹp đã được hoàn thiện. Trụ P281, chỉ có 3 công nhân thực hiện công việc tháo dỡ hàng rào chắn với chiều dài 25m/làn đường.

Xuân Bùi