Ông Đỗ Văn Duy, Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ cho biết, sẽ thực hiện việc miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu và phương tiện đường bộ của các cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn huyện Tam Nông, Phú Thọ và các xã: Thái Hòa, Phú Sơn huyện Ba Vì (TP Hà Nội).

Theo đó, nhà đầu tư sẽ miễn phí 100% cho xe ôtô dưới 12 chỗ, xe tải trọng tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng của người dân trên địa bàn hai xã Thượng Nông và Hồng Đà, huyện Tam Nông, bởi đây là hai xã gần trạm thu phí BOT Tam Nông nên phần lớn người dân thường qua lại trạm thu phí hằng ngày.

Đối với các xã Cổ Tiết, Dậu Dương, Hương Nộn, thị trấn Hưng Hóa (của huyện Tam Nông) và Thái Hòa và Phú Sơn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội, nhà đầu tư sẽ thực hiện giảm 50% mức phí thông thường dao động từ 15.000 đồng/xe/lượt và cao nhất là 90.000 đồng/xe/lượt.

Ngoài các xã trên, các phương tiện không thuộc đối tượng được miễn giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi Trạm BOT Tam Nông vẫn áp dụng thu thấp nhất 35.000 đồng/xe/lượt và cao nhất là 180.000 đồng/xe/lượt.

Đặng Nhật