Chiều 17-9, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án tuyến đường nối ĐT603A với tuyến ĐT607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85 do Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (nay đã chuyển về cho UBND thị xã Điện Bàn) được UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện dự án; nhà đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An).

Theo đó, tuyến đường dài 1.891m, rộng 20m; giá trị hợp đồng BT được ký kết hơn 69,3 tỷ đồng (không tính chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bố trí thực hiện). 

Quỹ đất dự kiến giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án khác thanh toán vốn đầu tư dự án BT, gồm 6 khu đất, diện tích khoảng 105ha. Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam lý giải, tại thời điểm nhà đầu tư đề xuất vào cuối năm 2014 và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt vào tháng 9-2015 thì “giá đất trên thị trường giảm theo xu hướng chung của cả nước nên việc cân đối quỹ đất với diện tích nêu trên để giao cho nhà đầu tư là phù hợp”. 

Nói về triển khai làm đường của nhà đầu tư, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay dự án tuyến đường nối ĐT.603A với tuyến ĐT607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85, đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đạt 72%, khối lượng còn lại chưa thực hiện được do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất và giao cho nhà đầu tư 3 khu đất với tổng diện tích là 47,45ha, số tiền sử dụng đất phải nộp (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư) là hơn 50,4 tỷ đồng; 3 khu còn lại đang triển khai giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng, địa phương chưa đề xuất phương án giá đất giao cho nhà đầu tư.


N.Thi