Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô theo cấp bậc hàm được quy định như sau: Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tướng được sử dụng thường xuyên 1 xe ôtô trong thời gian công tác. Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua xe theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 1 xe ôtô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng/xe. Sỹ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 1 xe ôtô trong thời gian công tác với giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe.

Sỹ quan có cấp bậc quân hàm là Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân được sử dụng xe ôtô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa là 820 triệu đồng/xe. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chức danh tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Trường hợp một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô hoặc vừa có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô theo chức danh lãnh đạo vừa có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô theo cấp bậc quân hàm nêu trên thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất...

Nghị định có hiệu lực từ 15-7-2018.

Nguyễn Hương