Theo Phòng CSGT, tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa vè, lòng đường xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Sự phối hợp giữa thanh tra giao thông và Phòng CSGT trong bố trí lực lượng phòng chống ùn tắc tại 59 vị trí chưa được thường xuyên.

 Trong khi đó, số lượng phương tiện giao thông tính trên đầu người khá cao, với gần 6 triệu phương tiện/6 triệu dân (gần 500.000 ôtô, gần 5 triệu xe máy, bên cạnh đó còn có xe quân đội và xe các tỉnh về hoạt động).

Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp thời với sự gia tăng của các phương tiện, vì vậy cần có thêm các điểm đỗ để giải quyết tình trạng trên.

Đặng Nhật