Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, trong năm 2019, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ Đề án về công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa đường bộ, đảm bảo tiền bảo trì sẽ được tiêu đúng lúc, đúng chỗ, đảm bảo hiệu quả tối đa. Đường sắt cũng sẽ có đề án riêng cho công tác đảm bảo an toàn. Riêng hàng không, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung mạnh vào đội ngũ phi công và nhân viên kỹ thuật cao.

Bộ trưởng nói sẽ đề xuất quy định thu hồi vĩnh viễn bằng lái với những lái xe để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng vừa phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông. Đề án đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Bộ GTVT cũng sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất và giám sát công tác đào tạo lái xe tại tất cả các Sở GTVT. 

Xử lý nghiêm, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi giấy phép đào tạo các cơ sở đào tạo lái xe ôtô không đáp ứng tiêu chuẩn. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ GTVT, Bộ Công an và các địa phương trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ người lái xe khi tham gia giao thông cũng như khi tham gia học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

C.L.