Theo đó, UBND thành phố đồng ý về chủ trương giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện thí điểm mô hình trông giữ xe qua ứng dụng công cụ trên điện thoại di động thông minh (IParking) tại 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo.

Thời gian thí điểm từ ngày 1-5 đến 1-8. Để triển khai được mô hình thí điểm này, UBND TP Hà Nội giao Công ty CP Đầu tư CIS chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ phần mềm giải pháp công nghệ trong thời gian thí điểm.

Người gửi xe có thể kiểm soát được thời gian để xe tại bãi.

Theo Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, người gửi xe, sau khi cài đặt phần mềm (miễn phí) có thể kiểm tra xem tình trạng chỗ đỗ tại địa điểm mình muốn gửi còn hay hết, và nếu còn có thể đặt trước chỗ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, trong giai đoạn đầu thí điểm mô hình IParking mới chỉ dừng lại ở mức, lái xe kiểm soát được thời gian đỗ xe, tổng chi phí phải trả và thanh toán qua tài khoản mà không dùng tiền mặt. Thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển phần mềm lên mức, lái xe có thể kiểm tra tình trạng bãi đỗ còn hay hết, đồng thời đặt chỗ trước.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao 2 doanh nghiệp trên nghiên cứu kỹ các ứng dụng của nước ngoài về trông giữ xe theo giờ, đề xuất mức giá gửi Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội thẩm định và trình UBND TP ban hành thí điểm giá trông giữ xe theo giờ, trước ngày 25-3. 

Chi Linh