So với cùng kỳ năm 2014 giảm 208 vụ (-8,74%), giảm 119 người chết (-13,22%), giảm 155 người bị thương (-7,04%). Như vậy đây là tín hiệu quan trọng để đạt mục tiêu giảm TNGT từ 5 -10% như đã đặt ra.

Về xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã xử lý 360.995 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 2.909 xe ôtô, 50.404 xe môtô và 904 phương tiện khác; tước GPLX 30.638 trường hợp.

Các đội thuộc Cục xử lý 1.289 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; tạm giữ 1 xe ôtô; tước GPLX 181 trường hợp; hạ tải 40 trường hợp. Xử lý 95 trường hợp vi phạm TTATGT đường sắt. Xử lý 18.901 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy.

T. Huyền