Theo đó, trong các ngày từ 7/2 đến 14/2, tàu SQ5 xuấ­t phát tại Quảng Ngãi lúc 12h10 và đến Sài Gòn lúc 9h20; các ngày từ 6/2 đến 13/2/2015, tàu SQ6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 14h30 và đến Quảng Ngãi lúc 8h25.

Ngoài ra, trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại cũng sẽ tổ chức chạy tăng cường thêm đôi tàu SE29/SE30. Tàu SE29 xuất phát tại Hà Nội lúc 12h40, đến Sài Gòn 5h các ngày 4 và 5/2/2015.

Tàu SE30 xuất phát tại Sài Gòn lúc 14h30, đến Hà Nội lúc 10h55 các ngày 14, 15/2/2015.

T. Huyền