Theo đó, hồ sơ hải quan phải đầy đủ các chứng từ theo quy định của pháp luật như: Giấy phép liên vận hoặc Giấy phép vận tải Việt – Trung (đối với vận tải liên vận Việt - Trung), danh sách hành khách (đối với vận tải hành khách); các phương tiện xuất nhập cảnh phải có ký hiệu phân biệt quốc gia, phù hiệu, biển hiệu theo quy định. 

Người điều khiển phương tiện vận tải mang biển kiểm soát Campuchia/Trung Quốc phải là công dân Campuchia/Trung Quốc, người điều khiển phương tiện vận tải mang biển kiểm soát Lào nếu không phải là công dân Lào thì phải xuất trình Hợp đồng lao động (có giá trị 1 năm trở lên) với đơn vị có tư cách pháp nhân tại Lào hoặc thẻ tạm trú hoặc chứng minh thư ngoại giao.


Phan Đức