Trong kết luận, Đoàn Thanh tra Bộ GTVT đã nêu rõ: Trong công tác quản lý, bảo vệ công trình giao thông đường bộ, Sở GTVT tỉnh An Giang chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật như: Sở này lập và phê duyệt, điều chỉnh dự toán kinh phí đặt hàng quốc lộ, bảo dưỡng thường xuyên 6 tháng đầu năm 2018 đối với QL91C và QL.N1 khi chưa có bảng thống kê số lớp bê tông nhựa chi tiết cho từng đoạn tuyến để phục vụ việc áp dụng hệ số điều chỉnh theo thời gian khai thác công trình, chưa có báo cáo thẩm định dự toán. 

Thậm chí, Sở GTVT tỉnh An Giang còn không thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự toán giá gói thầu với thời gian 30 tháng để giảm kinh phí đặt hàng 6 tháng đầu. Chưa dừng lại, Sở GTVT tỉnh An Giang thực hiện theo hình thức chỉ định thầu song không có tài liệu để chứng minh việc xác định năng lực của nhà thầu; không có văn bản gửi kèm dự thảo hợp đồng cho nhà thầu theo quy định. 

Bộ GTVT phát hiện nhiều tồn tại trong việc bảo trì quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh An Giang.

Ngoài ra, trong thời gian từ 7/2018 đến 31/12/2020, Sở GTVT tỉnh An Giang đã ký hợp đồng các phụ lục hợp đồng quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường và đoạn tuyến QL91C, QL.N1 là 6,5 tỷ thực hiện trong 30 tháng, tuy nhiên đoàn thanh tra phát hiện hợp đồng quy định các điều khoản về tư vấn giám sát lại không phù hợp, không nêu lý do giảm/tăng kinh phí đối với 6 tháng cuối năm trong phụ lục hợp đồng; không ký phụ lục hợp đồng về điều chỉnh giá…

Trong công tác sửa chữa công trình đường bộ, Sở GTVT tỉnh An Giang chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chủ đầu tư; trong công tác phê duyệt dự án dẫn đến còn có dự án thực hiện khối lượng ngoài phạm vi dự án; trong quản lý chất lượng công trình dẫn đến hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu chưa tuân thủ các quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP, Thông tư số 10/2013/TT-BXD; trong công tác thanh toán còn có dự án thanh toán không đúng về khối lượng, dẫn đến chênh lệch từ các dự án sửa chữa phải thu hồi là 63,3 triệu đồng và phải giảm trừ 68,6 triệu đồng... Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Sở GTVT tỉnh An Giang, Phòng Kế hoạch tài chính, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu, tổ chuyên gia, nhà thầu xây dựng và các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện.

Trước những sai sót, vi phạm trên, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Bộ GTVT yêu cầu thu nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ GTVT, số tiền là 63,3 triệu từ các dự án sửa chữa công trình đường bộ. 

Ngoài ra, cần khẩn trương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị thoả thuận đấu nối theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đấu nối trên địa bàn tỉnh An Giang đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT tỉnh An Giang rà soát, đối chiếu lại thang điểm chấm nghiệm thu hằng tháng với thang điểm quy định trong hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên giai đoạn 2018-2020 trên QL91C và QL.N1…

Phạm Huyền