Cụ thể, cầu cách ngã ba sông Hồng, sông Lô khoảng 2,5km về phía thượng lưu và cách ngã ba sông Hồng, sông Đà khoảng 9,7km về phía hạ lưu (trên địa phận xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội và phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Tuyến đường kết nối cầu phía Hà Nội đi qua một số xã của huyện Ba Vì và nối với QL32 tại lý trình Km59+500 thuộc khu vực xã Phú Sơn rồi kéo dài và nhập vào đường tỉnh 412B và kết thúc tại vị trí giao cắt với đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường đầu cầu phía tỉnh Phú Thọ sẽ giao cắt với QL32C tại Km3+100.

Tại Văn bản số 9501/UBND-XDGT, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ GTVT có quyết định chính thức để TP cập nhật cầu Việt Trì - Ba Vì vào Đồ án Quy hoạch GTVT Thủ đô.

C.L.