Cục Đường sắt Việt Nam vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét quy mô đầu tư và chấp thuận chủ trương cho phép đấu nối các công trình phụ trợ để vận hành đầu máy hơi nước trên khu đoạn Huế-Đà Nẵng.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, đây là dự án hợp tác kinh doanh vận tải đường sắt giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đường sắt Đông Dương đầu tư đóng mới, cải tạo đầu máy toa xe để kinh doanh vận tải đường sắt bằng đoàn tàu du lịch đầu máy hơi nước trên khu đoạn Huế-Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Đường sắt, hiện nay trên tuyến này đã và đang chạy tàu bằng sức kéo Diesel, vì vậy để vận dụng đầu máy hơi nước, dự án cần phải xây dựng một số công trình phụ trợ phục vụ cho việc vận dụng đầu máy như cầu quay, nhà chỉnh bị, đường chỉnh bị, các hệ thống cấp than, nước... tại các ga Huế và Kim Liên trong phạm vi đất dành cho đường sắt (công trình phụ trợ tại ga Lăng Cô xây dựng ngoài phạm vi đất giành cho đường sắt).

Đầu máy hơi nước phù hợp phục vụ khách du lịch.

Về phương tiện đầu máy, toa xe vận dụng của dự án, Cục Đường sắt cho biết, đầu máy hơi nước cũ MIKADO (Tự Lực) có tải trọng trục 10.50 tấn được khôi phục và các toa xe chở khách của VNA được cải tạo lại nội thất để phục vụ khách du lịch đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận kiếm định.

Đối với việc tổ chức vận hành khai thác, VNR đảm nhận xây dựng biểu đồ chạy tàu, phân bổ hành trình và lập kế hoạch chạy tàu, điều hành vận tải, dịch vụ sức kéo (dồn, lập tàu); sửa chữa bảo trì các công trình phụ trợ và phương tiện đầu máy toa xe. Ngoài ra, VNR cam kết khai thác đoàn tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước đoạn Huế-Đà Nẵng đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bình thường trên chính đoạn tuyến này.

Trước đó, từ tháng 9-2016, Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch đường sắt Đông Dương đã ký hợp đồng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc hợp tác vận tải hành khách du lịch trên đoàn tàu kéo bằng đầu máy hơi nước trên tuyến Thống Nhất, đoạn Huế - Đà Nẵng. Công ty này cũng đã ký hợp đồng với Công ty xe lửa Dĩ An phục hồi ba đầu máy hơi nước và đang đóng mới các toa xe; thiết kế xong các công trình phụ trợ cho vận dụng đầu máy hơi nước đồng thời tự bỏ kinh phí xây dựng một số hạng mục phục vụ vận dụng đầu máy hơi nước.

Công ty Đông Dương có trách nhiệm trả phí điều hành vận tải, sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt và các phí khác cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

CL