Theo báo cáo của UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh về kết quả tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, địa phương này đã xác định được trách nhiệm của 2 tập thể là Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận có sai phạm trong việc di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến metro số 1. 

UBND quận 1 cũng đã xác định 11 cá nhân có liên quan, gồm 2 người nguyên là Trưởng ban và 2 người nguyên là Phó trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận; 7 người còn lại là lãnh đạo, cán bộ các bộ phận trực thuộc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1. 

Về các khoản tiền chi sai hơn 2 tỉ đồng mà Kiểm toán Nhà nước kiến nghị TP Hồ Chí Minh phải thu hồi nộp ngân sách, đến nay UBND quận 1 mới chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận khắc phục được hơn 404 triệu đồng. 

Số tiền hơn 1,6 tỉ đồng còn lại, UBND quận 1 cho rằng đây là tiền chênh lệch giữa 2 quyết định của Sở Tài chính và quyết định của UBND quận về điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tại dự án tuyến metro số 1 nên việc thu hồi, nộp vào quỹ 156 là chưa đảm bảo tính pháp lý. 

Trong khi đó, số tiền sai phạm này thuộc 3 hạng mục là di dời, lắp dựng tượng Trần Nguyên Hãn, tượng bán thân Quách Thị Trang; phá dỡ công trình tại số 39 Lê Lợi. 

Về 6 hạng mục được Kiểm toán Nhà nước kết luận có sai sót trong việc tính toán đơn giá bồi thường và phải thu hồi nộp ngân sách hơn 22 tỷ đồng, UBND quận 1 cho biết quận đã giao trách nhiệm cho Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng tập trung thực hiện rà soát cụ thể từng hồ sơ liên quan, báo cáo giải trình cụ thể và phải đảm bảo tính pháp lý. 

Do đó đến nay vẫn chưa thể biết số tiền này sẽ được thu hồi như thế nào.

Đ.Thắng