Do hầu hết các chủ xe chờ đến sát mốc thời gian buộc phải có phù hiệu mới làm nên lượng người làm thủ tục cấp phù hiệu cho loại xe này từ cuối tháng 6 đến nay rất đông. 

Để giảm tải, Sở GTVT phải mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức cấp phù hiệu cả vào ngày thứ bảy, thậm chí phải làm việc thêm cả buổi tối. 

Theo quy định tại Thông tư 63 của Bộ GTVT, với những DN, chủ xe không thu tiền vận chuyển hàng hóa trực tiếp, chỉ sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng hóa trong nội bộ DN và có số lượng dưới 5 xe thì không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. 

Điều này đồng nghĩa với việc những xe tải dưới 3,5 tấn này không phải đăng ký cấp phù hiệu xe tải và gắn thiết bị giám sát hành trình trên xe.

Khó phân biệt được xe tải dưới 3,5 tấn nào phải gắn phù hiệu.

Rắc rối là từ nội dung quy định này. Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT thành phố, số lượng phương tiện lưu thông trên đường rất đông, Thanh tra GTVT không thể dừng tất cả lại để kiểm tra. 

Thanh tra GTVT rất khó phân biệt được xe nào của DN không kinh doanh vận tải trực tiếp, xe nào của DN có dưới 5 phương tiện với những xe thuộc đối tượng buộc phải gắn phù hiệu vận tải và hộp đen để xử lý. 

Để khắc phục rắc rối này, Thanh tra GTVT đã khuyến cáo DN, chủ xe ghi thêm nội dung “Xe vận chuyển hàng hóa không thu tiền trực tiếp hoặc xe thuộc DN có dưới 5 phương tiện” vào hợp đồng hoặc lệnh vận chuyển mang theo trên đường. 

Việc này giúp lực lượng kiểm soát trên đường có thể nắm được khi kiểm tra phương tiện. Hơn thế, trong khi các loại xe tải dưới 3,5 tấn đều vận chuyển hàng hóa và tham gia giao thông như nhau, thì xe được kiểm soát bằng phù hiệu vận tải và hộp đen, xe không sẽ gây bất bình đẳng giữa các loại phương tiện này. 

Như vậy, mục đích kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn giao thông đối với xe tải dưới 3,5 tấn trên đường không đạt khi còn nhiều xe không phải gắn phù hiệu và hộp đen.

Đ.Thắng