Trước đó, sau khi tiến hành kiểm tra, giám sát tại 6 trạm thu giá BOT của: cầu Mỹ Lợi; cầu Rạch Miễu; Chợ Đệm; Km 1841+912 QL1; 1K và trạm thu giá số 2 trên QL14, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát hiện, chỉ có 2 trạm thực hiện đúng theo quy định của Bộ GTVT, còn lại là sai sót như chậm triển khai bán vé tháng, vé quý, không bán vé tháng, vé quý theo quy định...

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc bán vé tháng, vé quý theo đúng quy định tại Thông tư 35 của Bộ GTVT. Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về quản lý giá, giao thông đường bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát và thực hiện việc xử lý vi phạm trong việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các đơn vị theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến dự án BOT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng mới có báo cáo Bộ GTVT việc kiểm tra, giám sát công tác thu giá đối với 2 trạm thu giá BOT trên QL1 là Trạm thu giá Cam Thịnh thuộc Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1488 - Km1525 (Khánh Hòa) theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty TNHH đầu tư 194 BOT QL1 - Cam Ranh quản lý, khai thác và Trạm thu phí Km2079+535 thuộc Dự án mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức BOT do Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp quản lý và khai thác.

Qua đó, Tổng cục cũng chỉ ra nhiều bất cập trong quản lý thu giá sau 10 ngày kiểm tra giám sát thu giá tại 2 trạm thu giá này. Các tồn tại trong quản lý thu giá đối với trạm này như dữ liệu lưu trữ chưa đáp ứng được theo yêu cầu về lưu trữ dữ liệu; chưa lắp đặt bảng điện tử công khai các thông tin tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 49 của Bộ GTVT và trạm chưa thực hiện công tác thu phí không dừng.

Đặng Nhật