Liên quan đến công tác lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ quản lý cầu đường, đoàn thanh tra cũng ghi nhận Sở GTVT Hà Tĩnh đã có triển khai kiểm tra cầu định kỳ tháng và ghi trên phiếu kiểm tra cầu, hồ sơ lý lịch cầu, cập nhật đầy đủ các thông tin hư hỏng, sửa chữa; tổ chức đếm xe tại trạm QL15 và QL15B... 

Tuy nhiên, sổ tuần đường không đánh dấu trang, không có dấu giáp lai, ý kiến xử lý và giải quyết công việc của Hạt trưởng còn sơ sài, chưa đầy đủ theo quy định. 

Về công tác cấp giấy phép thi công, từ năm 2016 đến tháng 3-2017, Sở GTVT đã cấp giấy phép thi công và chấp thuận thi công cho 10 trường hợp. Song, có tới 6/10 hồ sơ lưu trữ thiếu biên bản bàn giao mặt bằng thi công cho đơn vị được cấp phép hoặc nhà thầu thi công. 

Tương tự, công tác xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng còn nhiều tồn tại. Đáng nói hơn, về công tác bảo dưỡng thường xuyên, kết luận của đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp chưa đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể đối với các nhân sự chủ chốt tham gia gói thầu...

Để các tồn tại nêu trên, “trách nhiệm trước tiên thuộc về Sở GTVT Hà Tĩnh, Ban QLDA, Phòng Quản lý giao thông và đơn vị được giao quản lý, bảo trì, nhà thầu thi công có liên quan”, kết luận thanh tra của Tổng cục nêu rõ. 

Theo đó, đoàn thanh tra cũng kiến nghị hàng loạt biện pháp xử lý như Sở GTVT Hà Tĩnh, Ban QLDA phải điều chỉnh tên gói thầu tại các quyết định chỉ định gói thầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường; thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với các quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tiếp tục theo dõi, yêu cầu nhà thầu kịp thời khắc phục các hư hỏng để đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông và mỹ quan công trình đối với các công trình đã hoàn thành, đang trong thời gian bảo hành. 

Ngoài ra, tư vấn giám sát và Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Biển Đông phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, thi công hạng mục rãnh dọc kín. Sở GTVT Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra; báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15-6-2017. 

Phạm Huyền