Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, sau khi sự cố xảy ra đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát toàn bộ các yếu tố liên quan nhằm xác định nguyên nhân gây trật bánh. 

Ngày 10-8, Hội đồng phân tích tai nạn đã tổ chức họp để xác định rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Qua kiểm tra, nguyên nhân cụ thể được xác định như sau:  Đối với sự cố xảy ra ngày 6-8, nguyên nhân được cho là xuất phát từ 2 yếu tố. 

Một là, khu vực ghi N110 tại ga Yên Viên đang trong thời gian thực hiện công tác duy tu, sửa chữa theo điều kiện vừa thi công, đồng thời vẫn tiếp tục khai thác các tuyến tàu khách, tàu hàng. Trong quá trình tác nghiệp duy tu, sửa chữa, đơn vị thi công chưa đảm bảo một số thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn nghiệm thu theo quy định. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố. 

Hai là, lái tàu đã điều khiển tàu chạy vượt tốc độ quy định khi một số toa xe cuối cùng của đoàn tàu chưa qua hết khu vực hạn chế tốc độ (tốc độ cho phép tại khu vực qua ghi N110 là 15km/h, tốc độ tàu thực tế qua ghi lúc xảy ra tai nạn là 17,78km/h). 

Đây là nguyên nhân cộng hưởng dẫn đến sự cố. “Trách nhiệm dẫn đến sự cố thuộc về Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải và Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên”, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam nhấn mạnh. 

Đối với vụ trật bánh ngày 7-8, ngay sau khi xảy ra sự cố lần 1, đơn vị thi công đã tập trung xử lý để thông đường và hoàn trả tốc độ khu ga là 15km/h. Đồng thời khu ga đã đón được 5 đoàn tàu (3 tàu hàng, 2 tàu khách) thông qua an toàn. 

Tuy nhiên, đơn vị thi công đã thiếu cẩn trọng, không kiểm tra lại các thông số kỹ thuật đường sau khi các đoàn tàu thông qua đã tác động ảnh hưởng đến kết cấu nền đường. 

Đây là nguyên nhân dẫn đến sự cố trật bánh lần 2. Trách nhiệm dẫn đến sự cố lần này thuộc về riêng Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải. 

Căn cứ quy định hiện hành và nguyên nhân diễn ra sự cố, Tổng công ty đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải; Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên, Ban Quản lý kết cấu hạ tầng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định. Báo cáo Tổng công ty kết quả thực hiện trước ngày 20-8-2017. 

Phạm Huyền