Tháng 4/2014, Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh nhận được văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT Bắc Ninh xác định vị trí điểm đón, trả khách tuyến cố định, thống nhất với Tổng cục để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt làm cơ sở đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, sau đó, tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh được chuyển sang đầu tư BOT do Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang quản lý nên việc xây dựng điểm đón trả khách tuyến cố định chưa thực hiện được. Chính vì vậy mà hơn 20km trên QL1 không có điểm đón trả khách, dẫn tới việc dừng đỗ tùy tiện gây nguy hiểm đến TTATGT.

Hiện Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh tiếp tục gửi kiến nghị tới Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang đề nghị xây dựng 6 điểm đón trả khách qua địa phương. Để đảm bảo TTATGT, thiết nghĩ việc xây dựng các điểm đón trả khách sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải công cộng, đồng thời tránh được vi phạm gây mất an toàn giao thông như hiện nay.

Trần Hằng