Nhằm tôn vinh và tri ân những người có công với cách mạng, nâng cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của người VN, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu doanh nghiệp cảng hàng không, các hãng hàng không khai thác tại VN bổ sung các đối tượng hành khách là người có công với cách mạng (được nêu rõ tại khoản 1, Điều 2 của Pháp lệnh 26/2005 quy định ưu đãi người có đông với cách mạng và Pháp lệnh số 4/2012 bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 26/2005) vào đối tượng khách được phục vụ ưu tiên. 

Các hãng hàng không có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình của mình để đảm bảo việc phục vụ các đối tượng hành khách là người có công với cách mạng; Thông báo công khai, đầy đủ cho hành khách về đối tượng được ưu tiên phục vụ tại cảng hàng không…

T. Huyền