Tại hiện trường thi công, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của các nhà thầu trong quá trình thi công trong thời gian qua, đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt trong công tác xây dựng dự án để bảo bảo tiến độ đặt ra. Thứ trưởng cũng yêu cầu đến ngày 19/5 tới phải thông xe 25km đoạn Hải Dương - Hải Phòng, đến 30/7 phải thông xe tiếp 75km đoạn Hưng Yên - Hải Dương và đến cuối tháng 11/2015 sẽ thông xe toàn tuyến (105,5km).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thực hiện theo hình thức BOT do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam là nhà đầu tư, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 105,5km đi qua các tỉnh, thành phố  Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng.

T.Huyền