Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra công tác tổ chức, quản lý thu phí năm 2015 và thực hiện kế hoạch thu phí năm 2016; công tác thu, quản lý theo dõi về nộp phí, hoàn trả, miễn, giảm phí; công tác quản lý tem thu phí sử dụng đường bộ; thu phí hộ của ngân hàng; báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách thu phí.

Theo báo cáo của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, tính đến hết ngày 30.4, các phương tiện đi nộp phí qua 138 trạm đăng kiểm trên cả nước đạt hơn 1.854 tỷ đồng/6.240 tỷ đồng kế hoạch - đạt 29,7% so với kế hoạch thu cả năm 2016. Riêng số thu tháng Tư là 516 tỷ đồng. Tính bình quân số thu một ngày tại các trạm đăng kiểm trên địa bàn cả nước là 23,4 tỷ đồng.

Hải Châu