Theo đó, Dự án sẽ đầu tư xây dựng 2 tuyến, gồm cải tạo tuyến Quốc lộ 4D hiện hữu dài 29,2 km và xây mới 22,2km Tỉnh lộ 155 với tổng mức đầu tư Dự án là 2.510 tỷ đồng, dự kiến đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Dự án phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn I (2018 – 2020) sẽ đầu tư xây mới tỉnh lộ 155 đoạn từ nút giao với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến Km13+8--, kết nối với Quốc lộ 4D tại Km 117 +550 (bao gồm cả cầu Móng Sến và đường dẫn 2 đầu cầu). Kinh phí thực hiện là 1.382 tỷ đồng.

Giai đoạn II, sẽ đầu tư hoàn thành toàn tuyến theo quy mô Dự án với kinh phí là 1.128 tỷ đồng. Đối với giai đoạn I, Lào Cai đề xuất đầu tư theo hình thức BOT, trong đó phần vốn tham gia của ngân sách Nhà nước là 500 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền thuê đất và tăng thu ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 là 79 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng của nhà đầu tư BOT là 803 tỷ đồng.

Phạm Huyền