Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính liên quan đến kinh phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Theo đó, để đảm bảo hoạt động khai thác tại cảng hàng không được liên tục, không bị gián đoạn, Bộ GTVT kiến nghị Bộ Tài chính cho phép Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác kết cấu hạ tầng khu bay để thực hiện ngay công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống sân đường khu bay tại các cảng hàng không, thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nước như giai đoạn trước 31-12-2017 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận hoặc sử dụng nguồn kinh phí của ACV để thực hiện. Nếu được Bộ Tài chính chấp thuận, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo ACV căn cứ hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật hiện hành lập kinh phí bảo trì, sửa chữa hạ tầng khu bay trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Theo Bộ GTVT, do khai thác vượt tần suất và vượt áp suất bánh hơi thiết kế, đường băng 07L/25R của sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất hiện nhiều hư hỏng, rạn, nứt, mặt đường bê tông nhựa bị biến dạng, hằn vệt bánh xe theo vệt lăn của càng máy bay. Tương tự, đường băng 1B của sân bay Nội Bài có nhiều điểm bị bong bật, nứt vỡ tấm bê tông xi măng...

C.Linh