Theo đó, vị trí xây dựng cầu treo Khe Tây phù hợp với quy hoạch đã được địa phương phê duyệt tại các Quyết định số 4249 ngày 12/12/2011, Quyết định 2801 ngày 14/4/2015 của UBND huyện Vũ Quang và Quyết định 1281 ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, cầu phục vụ  26 hộ dân sinh sống vùng dân cư Khe Bùn - Eo Nâm thuộc thôn 6, xã Sơn Thọ qua cầu Khe Tây.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường và ý kiến của các bên liên quan tại cuộc họp ngày 13/8/2015, Tổng cục ĐBVN khẳng định, việc đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh Khe Tây là cần thiết và phù hợp với tiêu chí của đề án.

Như vậy không có chuyện làm cầu treo chỉ để cho hai hộ dân đi.

Đặng Nhật