Kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án được xác định theo nhiệm vụ, dự toán được duyệt và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hằng năm. Thời gian thực hiện việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án là từ năm 2021 đến năm 2022.

Tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ được Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch vào năm 2013, có chiều dài hơn 173km đi qua các tỉnh, thành gồm: Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ. Tổng vốn đầu tư xây dựng dự án dự kiến khoảng 10 tỷ USD.

Tuyến được thiết kế đường sắt đôi, khổ 1.435mm, là khổ hiện đại dành cho đường sắt cao tốc phổ biến trên thế giới, tốc độ dưới 200 km/h cho tàu hàng và trên 200km/h cho tàu khách. 
Nhật Uyên