Khánh thành nối đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Tả ngạn sông Hồng