UBND TP giao Sở NN&PTNT thẩm tra hồ sơ bổ sung của Ban Quản lý dự án 85, gửi Tổng cục Thủy lợi để được thỏa thuận cấp phép theo quy định.

Trước đó, Tổng cục Thủy lợi đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị: Tính toán, đánh giá ảnh hưởng của giải pháp xây dựng công trình để kết cấu thân và nền đê trong quá trình thi công, khai thác sử dụng; bổ sung tính toán xác định cao trình đỉnh chắn phía thượng lưu thay thế trạch đê hiện trạng bảo đảm yêu cầu chống lũ; bổ sung bản vẽ thể hiện mặt bằng, mặt cắt thiết kế cửa khẩu tại K59+415 thành cửa khẩu đôi…

N.Y.