Đài kiểm soát không lưu cảng hàng không Tuy Hòa.

Đài kiểm soát không lưu cảng hàng không Tuy Hòa do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư, có chiều cao là 39m với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu điều hành bay an toàn - điều hòa - hiệu quả đồng thời đảm bảo cung cấp các dịch vụ điều hành bay 24/24h bao gồm kiểm soát tiếp cận và kiểm soát tại sân cho tất cả các hoạt động bay dân dụng và quân sự đi, đến tại cảng hàng không Tuy Hòa.

Đài kiểm soát không lưu cùng với công trình hạ tầng cơ sở và các trang thiết bị đồng bộ tại cảng hàng không Tuy Hòa sẽ đảm bảo năng lực điều hành bay đạt 30 lần chuyến/giờ, tương đương khoảng 260.000 lần chuyến/năm; giảm tiêu chuẩn thời tiết khai thác tối thiểu về trần mây từ 250m xuống còn 190m và tầm nhìn từ 3,6 km xuống còn 2,7 km nên đã giảm thiểu tới 90% việc chậm, hủy chuyến do ảnh hưởng của thời tiết xấu tại khu vực cảng không Tuy Hòa, nâng cao độ an toàn, uy tín và hiệu quả kinh tế cho các Hãng hàng không bay đi/đến tại cảng.

Thanh Huyền