Diễn ra từ ngày 8-10/7 với sự tham gia trưng bày của 49 gian hàng từ 33 đơn vị trong nước và 16 đơn vị nước ngoài, triển lãm mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế và người dân cả nước về lịch sử phát triển, thành tựu, dấu ấn của ngành trong 70 năm qua và định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian tới.

Triển lãm cũng là cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại, hợp tác đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới; là cơ hội tốt cho các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng phát triển.

Được biết, cùng với các hoạt động triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành giao thông, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức 2 cuộc hội thảo quốc tế về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống hạ tầng giao thông vận tải.

Hải Châu