Cụ thể, các chuyến bay bị chậm trong tháng 11 là gần 1.764 chuyến với các nguyên nhân như quản lý bay, trang thiết bị và dịch vụ hàng không, do hãng hàng không, yếu tố thời tiết…

Đặc biệt, do máy bay về muộn chiếm đến hơn 70,5% (1.245 chuyến) trong số các chuyến bay bị chậm trong tháng này. Dẫn đầu trong tỷ lệ chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam là Jetstar Pacific với gần 27% (378/1.406 chậm chuyến) và 0,7% hủy chuyến. Tiếp ngay sau đó là Vietjet Air với 15,4% (507/3.298 chuyến chậm); 0,2% hủy chuyến. Vietnam Airlines có tỷ lệ 9,7% chuyến chậm (870/8.988 chuyến) và hủy chuyến chiếm 0,3%.

Đặng Nhật