Theo đó, Dự án bao gồm cải tạo, nâng cấp các luồng tàu đáp ứng nhu cầu vận tải thủy sông Hồng, đoạn Việt Trì - Lào Cai; tăng cường cơ sở hạ tầng thiết bị quản lý, đảm bảo giao thông thủy; nghiên cứu khả năng, phương án vận tải xuyên Á qua sông Hồng; xây dựng hệ thống cảng thủy nội địa dọc tuyến để tạo hiệu quả đầu tư đồng bộ giữa Luồng - Cảng - Đội tàu vận tải, kết hợp chống xói lở đường bộ, đường sắt ven sông. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 24.500 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ dự án. Tuy nhiên, đây là dự án quan trọng và liên quan đến nhiều cấp, ngành nên cần tham khảo và xin ý kiến cụ thể các bên liên quan trước khi quyết định thực hiện.

Đặng Nhật