Về triển khai thi công, đã có 179/187 cầu hoàn thành. 8 cầu còn lại do vướng mắc về mặt bằng, đường vận chuyển, đang khẩn trương triển khai thi công, hoàn thành trước ngày 15/8.

Ảnh: TTXVN.

Đối với các cầu giai đoạn 2 thực hiện theo chương trình “Nhịp cầu yêu thương”, ông Huyện cho biết, đến nay đã có 21 nhà tài trợ đăng ký tài trợ xây dựng 42 cầu, tương đương với tổng số tiền 195 tỷ đồng. Hiện tại đã có 24 cầu đã được chấp thuận hồ sơ thiết kế và dự toán, có 11 cầu đã triển khai thi công.

Đặng Nhật