Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhìn nhận, nếu tách số GPLX đã tích hợp này ra thì số kinh phí phải chi ra là 355 tỷ đồng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất, cho phép Tổng cục Đường bộ và các Sở GTVT địa phương thực hiện việc tách hay tích hợp GPLX không thời hạn và GPLX có thời hạn theo yêu cầu của người dân khi đến làm thủ tục cấp, đổi GPLX.

Bên cạnh đó, người dân thực hiện thủ tục cấp, đổi GPLX (tách hay tích hợp) phải hộp lệ phí cấp đổi GPLX theo đúng quy định, tức 135.000 đồng/GPLX. Có thể nói, trước đây Bộ GTVT đã bắt buộc người dân phải tích hợp 2 loại GPLX thành 1 GPLX mà không tính toán được hết những bất cập cũng như thực tiễn, không những gây lãng phí mà còn tăng thêm sự phiền hà, mất thời gian làm thủ tục tách GPLX.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ 1-1-2016, Sở GTVT Hà Nội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tách GPLX của người dân trước đây đã được tích hợp làm 1, nhưng cũng chưa ghi nhận trường hợp nào đến làm thủ tục tách GPLX. Sở này thông tin, hầu hết người dân đều lựa chọn đổi GPLX riêng rẽ, bằng lái không thời hạn và bằng lái có thời hạn riêng, số người tích hợp làm 1 khá ít.

Đặng Nhật