Tuy nhiên, đến nay tất cả các tuyến đường mới chỉ thực hiện việc thông xe chứ chưa thể dọn sạch lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Theo Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn, trên toàn bộ các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ có gần 400 điểm sạt lở, nhiều nhất là Tỉnh lộ 258 với gần 200 điểm, khối lượng đất đá phải thu dọn gần 23.000m3; đường Tỉnh lộ 257 cũng có trên 100 điểm sạt lở, khối lượng đất đá cần thu dọn hơn 13.000m3…

PV