Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê bình nghiêm khắc tập thể HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; phê bình nghiêm khắc đối với các ông: Vũ Anh Minh – Chủ tịch HĐTV và ông Vũ Tá Tùng – thành viên HĐTV, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do chưa có các giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất ATGT đường sắt.

Một vụ tai nạn trên tuyến đường sắt.

Cũng với lý do nói trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu HĐTV Tổng công ty thực hiện phê bình nghiêm khắc đối với Ban điều hành của Tổng công ty và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Đoàn Duy Hoạch – Phó Tổng giám đốc. Do không hoàn thành trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước; trách nhiệm trong công tác chỉ đạo đối với lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam và cá nhân ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam. 

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo ngay Ban điều hành Tổng công ty tập trung triển khai các giải pháp để khắc phục ngay các yếu tố chủ quan gây mất an toàn giao thông đường sắt; rà soát lại các quy trình tác nghiệp quản lý an toàn từ Tổng công ty xuống đến các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, tuyệt đối không được xảy ra các vụ tai nạn tương tự; đánh giá lại quy trình bảo đảm an toàn chạy tàu của Tổng công ty sau khi sắp xếp, cổ phần hoá tại các doanh nghiệp trực thuộc. 

Cục Đường sắt Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá lại quy trình quản lý an toàn sau khi Tổng công ty sắp xếp, cổ phần hoá một số doanh nghiệp để bổ sung, sửa đổi hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn. 

Cơ quan này còn được yêu cầu đánh giá, củng cố hoạt động của Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam nhằm tăng cường vai trò, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra theo theo hệ thống; kiện toàn lực lượng thanh tra đường sắt mang tính chuyên nghiệp cao. 

Phạm Huyền