Trước thực trạng các bãi tạm giữ xe vi phạm đang bị quá tải do không có người đến nhận, ngày 16-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông  Huỳnh Cách Mạng đã chỉ đạo, yêu cầu Công an thành phố phối hợp với Sở GTVT, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện rà soát tổng thể; đánh giá, phân loại các loại phương tiện đang tạm giữ tại các điểm trông giữ phương tiện vi phạm để xây dựng phương án xử lý; xác định rõ biện pháp, lộ trình cụ thể xử lý đối với từng loại phương tiện, hoàn thành trước khi kết thúc năm 2017.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ rõ, theo tinh thần của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trường hợp đủ điều kiện và bắt buộc phải tạm giữ phương tiện vi phạm để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, cần áp dụng triệt để việc giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm tự trông giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan ra quyết định. Trường hợp phải tạm giữ phương tiện, cần tuân thủ đúng các quy định, trình tự thủ tục về tạm giữ.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố phối hợp ngay với các sở, ngành liên quan và các quận, huyện đánh giá lại các quy định pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục tạm giữ các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm cũng như quy định về tịch thu, bán đấu giá, xử lý phương tiện vi phạm; từ đó đề xuất các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung nhằm quy định chặt chẽ hơn, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện vi phạm và rút ngắn thời gian xử lý đối với phương tiện bị tạm giữ.

Bảo Sơn