Đây là tuyến đường đi sát biển, liên kết với các tỉnh, thành phố ven biển nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả cao tài nguyên và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Trên toàn tuyến sẽ xây dựng mới 8 cầu, trong đó có 2 cầu lớn (cầu vượt sông Văn Úc và cầu vượt sông Thái Bình); 3 cầu trung và 3 cầu nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo thiết kế ban đầu, tuyến đường bộ ven biển qua TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình dài 29,7km (riêng địa bàn tỉnh Thái Bình dài 9km), nền đường rộng 12m gồm 2 làn xe cơ giới và lề gia cố. Riêng đoạn từ nút giao với đường 353 đến cầu Lạch Họng rộng 16m. Áp theo thông số về tiêu chuẩn đường của Bộ GTVT, tuyến đường ven biển Hải Phòng-Thái Bình là quy mô đường cấp 3 đồng bằng.

Vừa qua, ông Lê Văn Thành Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chỉ đạo Sở GTVT khẩn trương làm việc với nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục để nâng cấp tuyến đường bộ ven biển này lên quy mô cấp 2 đồng bằng (rộng gấp hơn 2 lần so với thiết kế ban đầu).

Theo đó, bước đầu sẽ thực hiện nâng cấp đường trên địa bàn TP Hải Phòng đoạn từ ngã ba Quý Kim (đường 353 - Phạm Văn Đồng) qua địa bàn huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng đến giáp tỉnh Thái Bình được mở rộng lên 24,7m, bảo đảm đồng bộ từ đầu tuyến, với tổng chiều dài 20,7km. Riêng phần đường trên địa bàn tỉnh Thái Bình với 9km sẽ làm sau. 

Với việc nâng cấp như vậy, đường ven biển qua địa bàn TP Hải Phòng sẽ có 4 làn xe rộng 3,75m/làn và 2 làn rộng 3m/làn, tương đương đường cấp 2 đồng bằng (như đoạn quốc lộ 10 từ Quán Toan đến cầu Nghìn hiện nay). Tiến tới có thể sẽ nâng cấp đường ven biển này từ cấp 2 đồng bằng lên thành đường cao tốc (theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, để Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hoá). Làn đường rộng 3m có thể trở thành làn dừng khẩn cấp.  

Văn Thịnh - VL