Trước đó, có thông tin phản ánh của nhân dân về việc tại khu vực đường 11, tập thể F361 (khu vực giáp ranh giữa 2 phường Yên Phụ - quận Tây Hồ và Phúc Xá - quận Ba Đình) xảy ra tình trạng đổ đất, lấn chiếm lòng sông Hồng. 

Trước thông tin trên, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Ba Đình phối hợp với Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra, làm rõ thông tin; xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm; yêu cầu tập thể, cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng sông phục hồi nguyên trạng ban đầu; chỉ đạo điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Các cơ quan liên quan cần kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại UBND 2 phường Phúc Xá và Yên Phụ để xảy ra vi phạm (nếu có), báo cáo UBND thành phố.

Nhật Uyên