Gói thầu thu gom nước thải này có chiều dài 21km, trong đó có tuyến cống bao dọc sông Tô Lịch dài 11,4km (đầu Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy đến cầu Quang huyện Thanh Trì) và cống chính thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Gói thầu được thiết kế trên cơ sở tiếp cận toàn bộ công nghệ khoan kích ngầm để không phải giải phóng mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Đây là công nghệ lần đầu tiên áp dụng tại Hà Nội và việc đào ngầm ở độ sâu từ 6-19m giúp giảm thiểu rủi ro, mất an toàn trong thi công so với đào mở.

Trong quá trình rà soát thiết kế dự án, Ban quản lý dự án và tư vấn đã điều chỉnh phương án đặt cống từ dưới lòng đường hoặc hai bên bờ sông xuống dưới lòng sông, qua đó giảm thiểu xung đột hệ thống công trình ngầm và không phá vỡ công trình, tiện ích, hạ tầng đô thị hiện có.

TP Hà Nội đã lựa chọn một công ty của Nhật Bản triển khai gói thầu xây dựng hệ thống bao cho sông Tô Lịch và cống chính thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Các kỹ sư Nhật Bản sẽ trực tiếp thực hiện dự án với tổng tiến độ thi công dự kiến trong 48 tháng.

N.Y.