Theo đó, hiện vẫn còn 11 doanh nghiệp có xe vận tải khách tuyến cố định không đưa phương tiện về các bến xe khai thác theo phương án sắp xếp, điều chuyển của UBND TP Hà Nội.

Các doanh nghiệp này gồm: Công ty Thương mại và vận tải Hoàng Sơn có 1 xe chạy tuyến Quán Lào-Yên Nghĩa. Công ty Tuấn Thành có 1 xe chạy tuyến Quán Lào-Yên Nghĩa. Công ty Việt Tân có 1 xe chạy tuyến Kon Tum-Yên Nghĩa. Doanh nghiệp tư nhân ăn uống Tâm Lương có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm-Hà Tĩnh. Công ty Dũng Minh có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm-Hà Tĩnh.

Công ty Thương mại dịch vụ xây dựng Hoàng Yến có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm-Nam Định. Doanh nghiệp tư nhân Huyên Hồng có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm-Huyên Hồng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công ty Dịch vụ vận tải Trường Hằng có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm-Nghi Sơn.

Công ty Vận tải du lịch thương mại Hải Hiền có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm-Phía Nam Thanh Hóa. Công ty Thương mại dịch vụ Thuận Ý Gia Lai có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm-Đức Long, Gia Lai và HTX Vận tải Thăng Long có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm-Hà Tĩnh.

Sau ngày 10-2, nếu các đơn vị vận tải nói trên không đưa xe vào hoạt động theo đúng quy hoạch đã được công bố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xử lý theo đúng các quy định hiện hành.

Hải Châu